By URL
By Username
By MRSS
Enter a URL of an MRSS feed
 
or

รายการ The Daily Dose ประจำวันที่ 27 สิงหาคม 2556 จุดจบของ Tea Party ในอเมริกาสะท้อนให้เห็นว่า สหรัฐฯ มีสถาบันหลักที่ช่วยปกป้องประชาธิปไตย ส่วนในประเทศไทยเหตุใดสถาบันหลักของชาติไม่คิดปกป้องประชาธิปไตย http://www.bangkokpost.com/opinion/opinion/246174/is-clamour-of-the-reds-voice-of-the-people